Wij zijn een actieve gemeenschap van christenen in Utrecht die samen zoeken naar de betekenis van het geloof voor onszelf en de wereld waar we ons in bewegen. Hierin nemen we geen genoegen met gemakkelijke antwoorden, maar laten we ons uitdagen in de ontmoeting met God, elkaar en onze omgeving. Deze zoektocht kenmerkt zich door creativiteit, humor, diepgang, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ons anker vinden wij in het evangelie van Jezus Christus, Gods liefdevolle boodschap voor onze wereld. Geïnspireerd door de tradities van Zijn kerk zoeken we onophoudelijk naar wegen om deze boodschap van Gods Koninkrijk in woord en daad zichtbaar te maken in deze tijd, onze stad en ons eigen leven.

Lees het beleidsplan voor 2016-2020 voor de gemeente.

Onze predikanten

Momenteel hebben wij een interim-predikant, ds. Dirk Meijvogel, die ons adviseert bij het zoeken naar een volgende wijkpredikant.

Daarnaast verzorgt ds. Hans Koops (ook verbonden aan de wijkgemeente Nicolaikerk) een deel van het pastoraat in onze wijk.