kerkdienst

Event details

  • 31 oktober 2021
  • 10:00 - 11:15
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Hanna Rijken

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u binnenkort hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1031”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (Serve the City Utrecht / wijkgemeente).