oecumenische dienst (Antoniuskerk)

Event details

  • 26 september 2021
  • 10:00 - 11:30
  • Antoniuskerk (Kanaalstraat 200)

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem, Leny Beemer, Michiel Kersemaeker

In het kader van de jaarlijkse Vredesweek vieren we vandaag samen met de parochianen uit de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. De dienst is in de Antoniuskerk, zodat veel mensen de dienst kunnen bezoeken terwijl we toch de anderhalve-meter-regels respecteren.

Waarschijnlijk is deze kerkdienst ook via internet bij te wonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u binnenkort hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0926”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (Kerk in Actie: zending / pioniersplekken).