Van geven word je gelukkig. Dat zei Jezus al en wij geloven daarin. Elke zondag geven we daarom door middel van de collecte de mogelijkheid om geld te geven. Dat geld gaat deels naar de diaconie, deels naar de kerk en deels naar doelen buiten de kerk.

Daarnaast geven veel kerkleden structureel geld aan de kerk. Op die manier kunnen we een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie en bezieling vinden en die uitdeelt aan andere mensen. Wil jij ook een eenmalige of structurele bijdrage leveren?

Steun de Protestantese Wijkgemeente Utrecht-West. Dit kunnen we alleen blijven doen als we met elkaar – ook financieel – een bijdrage leveren. In totaal is er in 2016 een bedrag van € 137.000,- nodig om als wijkgemeente zo actief te blijven in onze buurt. We hopen dat je hieraan wilt bijdragen.

Wijkgemeente
NL 70 RABO 0394435230 t.n.v. PGU wijk Utrecht-West. Vermeld hierbij alsjeblieft de reden van uw gift.

Diaconie
NL 08 RABO 0175467285 t.n.v. Diaconie Utrecht-West
De diaconie is het orgaan dat activiteiten initieert of coördineert om anderen te helpen, zowel in de wijk als in de rest van de wereld.

Kerkbalans
NL 21 FVLB 0699 5436 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht o.v.v. “wijk 16“
Dit is de jaarlijks terugkerende inzamelingsactie van giften voor de kerk.

ANBI
De Wijkgemeente Utrecht-West behoort tot de Protestantse Gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid.
De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website.