ONLINE kerkdienst

Activiteiten informatie

  • 1 November 2020
  • 10:00 - 11:00
  • ONLINE

Voorganger: ds. Barend Wallet

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. In de Wijkplaats zelf is helaas slechts ruimte voor een klein aantal gemeenteleden – opgave vooraf bij Tonny v/d B.
De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “1101”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (Kerk in Actie – Zending & wijkgemeente).