oecumenische dienst (Antoniuskerk)

Activiteiten informatie

  • 27 September 2020
  • 10:00 - 11:30
  • Stadsklooster (Antoniuskerk), Kanaalstraat 200

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem e.a.

In het kader van de jaarlijkse Vredesweek een gezamenlijke dienst met de rooms-katholieke buren. Dit keer in het Stadsklooster (voormalige Antoniuskerk) aan de Kanaalstraat.

Of de dienst op de website kerkdienstgemist.nl of op een andere manier online te volgen zal zijn, wordt nog bekend gemaakt.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0927”.