ONLINE kerkdienst (Palmpasen)

Activiteiten informatie

  • 5 April 2020
  • 10:00 - 11:30
  • alleen ONLINE


Vanwege de corona-maatregelen kunnen we niet in de Wijkplaats samenkomen, maar de kerkdienst wordt op internet uitgezonden. U kunt thuis rechtstreeks meevieren via kerkdienstgemist.nl. Mocht de website even te druk zijn, dan kunt u de dienst ook op een later moment terugkijken.

De voorganger is ds. Mariska van Beusichem.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0405”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & jeugdwerk van de Protestantse Kerk).¬†Daarnaast is er de 40dagentijd-collecte voor de Voedselbank. Ook hiervoor kunt u geld overmaken naar bovengenoemde bankrekening, o.v.v. “voedselbank”.